Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zmena termínu konania štátnych bakalárskych skúšok

Dovoľujeme si informovať študentov 3.roka externého bakalárskeho štúdia verejnej správy detašované pracovisko Prievidza, ktorí sú prihlásení na štátne skúšky v termíne august 2018, o zmene termínu konania štátnych bakalárskych skúšok:

     - Pôvodný termín streda 22.8.2018 o  9.00 hod.

     - Nový termín štvrtok 23.8.2018 o 9.00 hod.

Miesto konania – budova FSV UCM v Trnave, Bučianska 4/A, dolná zasadačka, 2.poschodie, č. dv. 203 zostáva nezmenené.

 

Ďakujeme za porozumenie

 

 

 

 

 

16.08.2018