Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky podávania návrhov kandidátov do zamestnaneckej časti AS FSV UCM v doplňujúcich voľbách dňa 24.09.2018

Dovoľujeme si vás informovať o výsledkoch podávania návrhov kandidátov do zamestnaneckej časti AS FSV UCM v doplňujúcich voľbách dňa 24.09.2018.

 

 

 

 

 

03.09.2018