Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania

Vážení kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na medzinárodnú konferenciu so zameraním na prezentáciu výsledkov prác doktorandov a mladých vedecko-výskumných pracovníkov v nemeckom a v anglickom jazyku pod názvom Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania, ktorá sa uskutoční 14. novembra 2018 v priestoroch na Bučianskej 4/A, v Trnave. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty:

  Pozvánka

     Šablóna pre príspevok

     Prihláška

 

 

10.09.2018