Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Deň študentov 17.11. oslavujeme odpustením poplatku za prijímacie konanie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov odpúšťame poplatok za prijímacie konanie.

Pošli si prihlášku v termíne od 18.11.2019 do 22.11.2019 na akýkoľvek magisterský študijný program v AR 2020/2021, ktorý ponúka Fakulta sociálnych vied UCM v Trnavepoplatok máš odpustený.

Odpustenie poplatku sa vzťahuje výlučne na stanovený termín a študijný stupeň, po jeho uplynutí sa nárok stráca.

 

 

 

18.11.2019