Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2023

 

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2023

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM zo dňa 19.11.2019

 

Dokumenty:
  Zápisnica
20.11.2019