Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ubytovanie počas štátnych skúšok

 

Milí študenti,

dovoľte, aby sme vás infromovali o možnosti ubytovania počas štátnych skúšok.

Bližšie infromácie poskytne ubytovací referát ŠD M. Uhra - Mgr. Zuzana Popová, tel. 033/59 08 62, 0918, 646 002, e-mail: zuzana.popova@Stuba.sk.

28.05.2020