Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Krátkodobá študentská stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Vážené študentky, vážení  študenti!

V nadväznosti  na Protokol  o podmienkach spolupráce pri krátkodobých študentských stážach medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave si Vám dovoľujeme ponúknuť absolvovanie stáže v akad. roku 2020/2021.

V prípade Vášho záujmu, na e-mailovú adresu zastupujúceho prodekana pre výchovno – vzdelávaciu činnosť PhDr. Michala Imroviča, PhD. michal.imrovic@ucm.sk  zašlite nasledovné prílohy elektronicky v termíne do 30. júna 2020:

  • - Motivačný list s dôrazom na odborné zameranie študenta ako aj dostatočné zdôvodnenie záujmu o stáž na maximálne dvoch preferovaných odboroch/úradoch
  • - Štruktúrovaný životopis
  • - Vyplnený a podpísaný osobný dotazník
  • - Vyplnený a podpísaný súhlas na spracúvanie osobných údajov.

 

MZVEZ SR bude pred nástupom na stáž kontaktovať študenta elektronicky so žiadosťou o doplnenie ďalšej dokumentácie (potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka – úroveň B2).

 

 

 

02.06.2020