Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Milí študenti,

v nadväznosti  na Protokol  o podmienkach spolupráce pri študentských stážach medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave si Vám dovoľujeme ponúknuť absolvovanie stáže v akad. roku 2022/2023.

V prípade Vášho záujmu, na e-mailovú adresu zastupujúceho prodekana pre výchovno – vzdelávaciu činnosť PhDr. Michala Imroviča, PhD. michal.imrovic@ucm.sk  potvdrďte Váš záujem elektronicky v termíne do 20. júna 2021:

  • - motivačný list s dôrazom na odborné zameranie študenta ako i dostatočné zdôvodnenie záujmu o stáž na maximálne dvoch preferovaných odboroch
  • - štruktúrovaný životopis
  • - vyplnený a podpísaný osobný dotazník
  • - vyplnený a podpísaný súhlas na spracúvanie osobných údajov.
  • - potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka – úroveň B2 a po dosiahnutí 1. stupňa VŠ vzdelania (bakalár).

 

Povinné prílohy Vám budú zaslané emailom.

 

 

 

13.06.2022