Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov V.

 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, uskutočňujúca sa na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prináša každým rokom množstvo zaujímavých príspevkov, prostredníctvom ktorých mladí vedeckí pracovníci, doktorandi, ale aj domáci a zahraniční hostia reflektujú na témy týkajúce sa nových trendov, súčasných výziev a inovácií v kontexte celospoločenského diania. Posledný IV. ročník konferencie opäť zdôraznil význam a spoločenský prínos mladých vedcov a zároveň otvoril priestor ďalšej diskusii a novým témam v oblasti výskumu.

Aj na základe úspechu IV. ročníku konferencie sa počas Týždňa vedy a techniky v akademickom roku 2020/2021 uskutoční jubilejný V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov".  Konferencia sa uskutoční 5.11.2020  v priestoroch na Bučianskej 4/A, v Trnave.

Účastníci konferencie budú mať aj tentokrát možnosť prispieť svojimi príspevkami, a tak zároveň obohatiť rozmery spoločensko - vedných disciplín najmä vo vybraných fenoménoch v oblasti európskych štúdií, európskej politiky, verejnej politiky a verejnej správy, aktuálnym výzvam v oblasti sociálnej politiky či vzťahu medzi sociálnou prácou a sociálnou politikou.

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2020