Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ v AR 2020/2021

 

Milé študentky, milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave usporiada v akademickom roku 2020/2021 9.ročník konferencie ŠVOČ 2021 pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je prezentovať svoje výskumné výsledky.

 

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 19.3.2021   

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 19.3.2021

 

KONTAKT:             Ing. Jana Machatová (jana.machatova@ucm.sk)

 

Dokumenty:
  Prihláška
  Organizačné pokyny

 

 

17.02.2021