Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rozvrhy a organizácia štúdia ZS 2021/2022

 

 

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľte, aby sme vás informovali o zverejnení rozvrhov na zimný semester AR 2021/2022 pre denné štúdium prezenčnej formy výučby v termíne od 21.9.2021 do 1.10.2021. Následne bude výučba realizovaná dištančnou formou.

Rozvrhy k prezenčnej forme výučby sme vám poslali aj na vaše osobné ucm e-mailové adresy. 

Informácie o rozvrhu dištančnej forme výučby  vám budú včas zaslané. 

Rozvrhy pre externých študentov zverejníme v najbližších dňoch.

Zároveň si vás dovoľujemem informovať o organizácií študia na FSV UCM v zimnom semestri AR 2021/2022.

 

 

 

 

 

24.09.2021