Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledok volieb delegátov UCM do ŠRVŠ

 

Dňa 28. apríla sa v čase od 8:00 do 13:00 hod. uskutočnili voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.

Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 60 hlasovacích lístkov. Platných bolo všetkých 60 hlasovacích lístkov.

 

Kandidáti na delegátov UCM v ŠRVŠ získali nasledovný počet hlasov:

1. Viktória Borisová (IM) - 38

2. Nina Kališová (FMK) - 41

3. Laura Kladivíková (FPV) - 9

4. Karin Lepetová (FSV) - 33

5. Bc. Štefan Víg (FSV) - 2

6. Peter Vojtík (FF) - 14

 

Na základe výsledkov volieb boli zvolení traja delegáti s najvyšším počtom získaných hlasov, ktorými sú:

1. Nina Kališová (FMK)

2. Viktória Borisová (IM)

3. Karin Lepetová (FSV)

 

Za náhradníkov boli na základe počtu získaných hlasov určení kandidáti v nasledujúcom poradí:

1. Peter Vojtík (FF)

2. Laura Kladivíková (FPV)

3. Bc. Štefan Víg (FSV)

 

Predseda volebnej komisie: Mgr. Igor Cintula

Členovia volebnej komisie: Bc. Majka Šimonová

Andrea Kolenová

Dominika Miklovičová

Radka Brilská

 

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

03.05.2022