Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidát na funkciu dekana FSV UCM V TRNAVE na obdobie r. 2022-2026

 

Kandidát na funkciu dekana FSV UCM V TRNAVE
na obdobie r. 2022-2026

 

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že na funkciu dekana FSV UCM vo voľbách dňa 17. júna 2022 v súlade so Štatútom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Volebným poriadkom pre voľbu kandidáta na dekana FSV UCM v Trnave kandiduje:

 

  1. doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

 

Životopis kandidáta na funkciu dekana FSV UCM a vízia rozvoja FSV UCM sú súčasťou prílohy.

 

Predstavenie kandidáta na dekana FSV UCM sa uskutoční na zasadnutí Akademickej obci FSV UCM dňa 17. júna 2022 (piatok) o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti FSV UCM 1. posch. (110).

Voľby kandidáta na dekana FSV UCM sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu FSV UCM dňa 17. júna 2022 (piatok) o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti FSV UCM 1. posch. (110).

 

 

 

Trnava,  dňa 26. mája  2022

 

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.                               

predsedníčka AS FSV UCM         

   

Ing. Jana Osuská

predsedníčka volebnej komisie 

 

 

 

 

13.06.2022