Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Pozvánka na zasadnutie Akademickej obce FSV UCM dňa 17.06.2022

 

 

 

 

Predsedníčka Akademického senátu FSV UCM v Trnave

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

 pozýva akademickú obec FSV UCM na

 

predstavovanie kandidáta na funkciu dekana FSV UCM,

ktoré sa uskutoční

dňa 17. júna 2022 (piatok) o 10,00 hod.

v zasadacej miestnosti FSV UCM č. 110 (1.posch.)

 na Bučianskej ul. v Trnave

Kandidát:

  • doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vystúpenie kandidáta na dekana FSV UCM
  3. Diskusia s kandidátom na dekana FSV UCM
  4. Záver

 

 

 

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.                               

predsedníčka AS FSV UCM                                          

 

 

 

 

 

 

13.06.2022