Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 31.8.2015 sa na Fakulte sociálnych vied UCM uskutočnila historicky prvá obhajoba dizertačnej práce v rámci doktorandského štúdia. Po úspešnej obhajobe bol doktorandovi PhDr. Michalovi Imrovičovi udelený titul PhD.

Členovia komisie: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
prof. Július Horváth, PhD....
doc. RNDr. Oldřich Hajek, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.

Oponenti: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.

Fotogaléria

03.09.2015