Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Personálna zmena na FSV UCM vo funkcii prodekana pre VVČ

Vážení kolegovia a milí študenti,

v mene p. dekana FSV UCM PhDr. Petra Horvátha, PhD. si Vám dovoľujeme oznámiť, že so súhlasom AS FSV UCM dňa 23.06.2015, s účinnosťou od 01. 09.2015 dekan FSV UCM menoval do funkcie prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FSV UCM PhDr. Michala Lukáča, PhD.

03.09.2015