Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ponuka stáže

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať s ponukou stáže, ktorá je určená pre študentov VŠ v IOM - Medzinárodnej organizácii pre migráciu, a to konkrétne na oddelení Counter-trafficking (oddelenie boja proti obchodovaniu s ľuďmi). Deadline prihlášok je 11.09.2015.

Bližšie informácie sú uvedené priamo v texte ponuky na stáž uverejnenej na oficiálnej stránke:

http://www.iom.sk/sk/ponuka-prace/255-ponuka-staze-ct-aug-2015

03.09.2015