Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademickí funkcionári

doc. PhDr. Jaroslav MIHÁLIK, PhD.
Dekan Fakulty sociálnych vied UCM

 

Ing. Júlia KARASOVÁ, PhD.
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, štatutárny zástupca dekana

PhDr. Andrea ČAJKOVÁ, PhD.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu

 

PhDr. Edita POÓROVÁ, Ph.D.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy

 

PhDr. Michal IMROVIČ, PhD.
Prodekan pre rozvoj a marketing