Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademickí funkcionári

doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD.
Dekan Fakulty sociálnych vied UCM

 

PhDr. Michal LUKÁČ, PhD.
Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditácie, štatutárny zástupca dekana

 

PaedDr. Monika ORLÍKOVÁ, PhD.
Prodekanka pre sociálne záležitosti a kvalitu

 

PhDr. Edita POÓROVÁ, Ph.D.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy

 

PhDr. Michal IMROVIČ, PhD.
Prodekan pre rozvoj a propagáciu

 

doc. PhDr. Jaroslav MIHÁLIK, PhD.
Prodekan pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť