Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Copyright

Obsah stránok

Použitie textov, dokumentov a fotografií zo stránok domény ucm.sk, zo stránok ľubovoľnej subdomény *.ucm.sk a zo stránok domény fsvucm.sk (ďalej len "internetové stránky UCM") je možné len so súhlasom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len "UCM").

Internetové stránky FSVUCM sú napĺňané s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôže FSV UCM ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií. FSV UCM vylučuje akékoľvek záruky za škody, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť priamo alebo nepriamo používaním týchto internetových stránok.

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje fotografie, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle. Nesúhlas so zverejnením fotografie môžete nahlásiť na e-mail: michal.imrovic@ucm.sk.

FSV UCM si vyhradzuje právo obsah internetových stránok FSV UCM kedykoľvek podľa potrieb zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Internetové stránky FSV UCM obsahujú odkazy na iné internetové stránky. FSV UCM nie je zodpovedná za systém ochrany týchto stránok a údaje na nich prezentované.