Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandské štúdium

 

 

Katedra verejnej politiky a verejnej správy ponúka doktorandské štúdium (PhD.) v študijnom programe verejná politika a verejná správa, v dennej aj externej forme. Študenti denného programu poberajú počas trojročného štúdia pravidelné mesačné štipendium. Jeho výška je závislá nielen na študijných výsledkoch, ale aj na vedecko-výskumnej práci, práci na dizertačnom projekte, publikačnej činnosti doktoranda, vrátane participácie na výučbe a ďalších aktivitách spojených so vzdelávacím procesom.

 

Kontakt:

Meno:  PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.                                                  
Funkcia:  Zástupca vedúceho katedry pre študijné záležitosti
E-mail:  lukas.cibik@ucm.sk
Kancelária:  326
Telefón:  +421 33 5565 555
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

 

Témy dizertačných prác:
  Verejná politika a verejná správa _ PhD - témy budú zverejnené do 15.3.2018