Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rigorózne konanie

 

 

Katedra verejnej správy taktiež ponúka rigorózne konanie, a to v študijnom programe  verejná správa.

Rigorózne konanie (PhDr.) v študijnom programe VEREJNÁ SPRÁVA:

Súčasťou rigoróznej štátnej skúšky sú okrem obhajoby rigoróznej práce štátne skúšky z predmetu verejná správa a z predmetu verejná politika.

 

Rigorózne konanie (PhDr.) v študijnom programe EKONÓMIA VEREJNÝCH POLITÍK

 

 

Kontakt:

Meno:  Mgr. Simona Galfyová                                                                         
Funkcia:  Odborná pracovníčka katedry                                                 
E-mail:  simona.galfyova@ucm.sk
Kancelária:  329
Telefón:  +421 33 55 65 542