Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Meno:  doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.                                      
Funkcia:  Vedúci katedry 
E-mail:  peter.horvath@ucm.sk
Kancelária:  333
Telefón:  +421 33 5565 563
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

 

Zástupcovia vedúceho katedry

 

Meno:  PhDr. Richard Brix, PhD.                                             
Funkcia:  Zástupca vedúceho katedry pre zahraničné vzťahy
E-mail:  richard.brix@ucm.sk
Kancelária:  332
Telefón:  +421 33 5565 559
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.                             
Funkcia:  Zástupca vedúceho katedry pre vedecko-výskumnú činnosť
E-mail:  lukas.cibik@ucm.sk
Kancelária:  332
Telefón:  +421 33 5565 559
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  PhDr. Martin Švikruha, PhD.                                         
Funkcia:  Zástupca vedúceho katedry pre študijné záležitosti     
E-mail:  martin.svikruha@ucm.sk
Kancelária:  332
Telefón:  +421 33 5565 559
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Tajomníčka katedry

 

Meno:  Mgr. Simona Galfyová       
Funkcia:  Tajomníčka katedry
E-mail:  simona.galfyova@ucm.sk
Kancelária:  329
Telefón:  +421 33 55 65 542  

 

Členovia katedry

Meno:  prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.                                    
Funkcia:  profesor                                                      
E-mail:  vaclav.vybihal@ucm.sk
Kancelária:  331
Telefón:  +421 335565 556
Konzultačné hodiny: 

po dohode e-mailom

VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD.                    
Funkcia:  profesor                                                                 
E-mail:  julius.horvath@ucm.sk
Kancelária:  334
Telefón:  +421 33 5565 567
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  prof. Ing. Roman Horváth, Ph.D.                             
Funkcia:  profesor 
E-mail:  roman.horvath@ucm.sk
Kancelária:  334
Telefón:  +421 33 5565 567
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.      
Funkcia:  profesorka
E-mail:  ivana.butoracova@ucm.sk
Kancelária: 331
Telefón:  +421 33 5565 556
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.                            
Funkcia:  docentka
E-mail:  andrea.cajkova@ucm.sk
Kancelária:  506
Telefón:  +421 33 5565 547
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.                         
Funkcia:  docent                                                
E-mail:  jan.machyniak@ucm.sk
Kancelária:  325
Telefón:  +421 33 5565 549
Konzultačné hodiny:   po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.                         
Funkcia:  docent                                            
E-mail:  bystrik.sramel@ucm.sk
Kancelária:  331
Telefón:  +421 33 5565 556
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  Ing. Nikoleta Bednáriková, PhD.                         
Funkcia:  odborný asistent
E-mail:  nikoleta.bednarikova@ucm.sk
Kancelária:  327
Telefón:  +421 33 5565 526
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 


Meno:  Ing. Eva Čapošová, PhD.                                       
Funkcia:  odborný asistent                                        
E-mail:  eva.caposova@ucm.sk
Kancelária:  326
Telefón:  +421 33 5565 555
Konzultačné hodiny: 

po dohode e-mailom

VUPCH: online na stiahnutie
Meno:  PhDr. Martin Daško, PhD.                                       
Funkcia:  Odborný asistent 
E-mail:  martin.dasko@ucm.sk
Kancelária:  326
Telefón:  +421 33 5565 555
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  Mgr. Andrej Kóňa, PhD.                                         
Funkcia:  odborný asistent
E-mail:  andrej.kona@ucm.sk
Kancelária:  327
Telefón:  +421 33 5565 526
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D.                             
Funkcia:  odborný asistent
E-mail:  sandra.kotlebova@ucm.sk
Kancelária:  327
Telefón:  +421 33 5565 526
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.                                 
Funkcia:  odborný asistent                                         
E-mail:  dalibor.mikus@ucm.sk
Kancelária:  328
Telefón:  +421 33 5565 548
Konzultačné hodiny: 

po dohode e-mailom

VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  PhDr. Edita Poórová, Ph.D.                                
Funkcia:  odborný asistent                              
E-mail:  edita.poorova@ucm.sk
Kancelária:  508
Telefón:  +421 33 5565 528
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie

 

Meno:  PhDr. León Richvalský, PhD.                       
Funkcia:  Vedecko-výskumný pracovník
E-mail:  leon.richvalsky@ucm.sk
Kancelária:  327
Telefón:  +421 33 5565 526
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
VUPCH: online na stiahnutie