Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandi

Interní doktorandi

 

Meno:  Mgr. Barbora Blašková                   
Funkcia:  Interná doktorandka
E-mail:  blaskovabaska@gmail.com
Kancelária:  327
Telefón:  +421 33 5565 526
Konzultačné hodiny:   

 

 

Meno:  PhDr. Martin Halmo                            
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  martin.halmo1@gmail.com
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny:  utorok 10:00 - 11:00 hod.

 

Meno:  Mgr. Kristína Hoghová                        
Funkcia:  Interná doktorandka
E-mail:  kristina.hoghova@gmail.com
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny:   

 

Meno:  Mgr. Zuzana Jurgová
Funkcia:  Interná doktorandka
E-mail:  zuzikejurgova@gmail.com
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny:   

 

Meno:  Mgr. Lukáš Koštial                               
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  kostial.luk@gmail.com
Kancelária:  327
Telefón:  +421 33 5565 526
Konzultačné hodiny:   

 

Meno:  Mgr. Matúš Novák                               
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  mail
Kancelária:  327
Telefón:  +421 33 5565 526
Konzultačné hodiny:   

 

Meno:  Mgr. León Richvalský                       
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  leon.richvalsky@gmail.com 
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny: