Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandi

Interní doktorandi

Meno:  Mgr. Barbora Blašková                   
Funkcia:  Interná doktorandka
E-mail:  blaskova3@ucm.sk
Kancelária:  325
Telefón:  +421 33 5565 549
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Mgr. Kristína Dzureková               
Funkcia:  Interná doktorandka
E-mail:  kristina.dzurekova@gmail.com
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Ján Ganobčík                        
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  ganobcik1@ucm.sk
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  JUDr. Sabina Helešiová              
Funkcia:  Interná doktorandka
E-mail:  helesiovas@gmail.com
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  JUDr. Stanislav Michal                
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  michal1@ucm.sk
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Mgr. Matúš Novák                      
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  maatus.novak@gmail.com
Kancelária:  326
Telefón:  +421 33 5565 555
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Peter Šamalík                     
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  samalik1@ucm.sk
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Erik Urc                             
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  urc1@ucm.sk
Kancelária:  330
Telefón:  +421 33 5565 557
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom