Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Podujatia katedry

 

 

Katedra verejnej správy ponúka v rámci svojich činností bohatú škálu podujatí rôzneho charakteru. Organizuje konferencie, odborné semináre , týždne vedy a techniky a rozvíja spolupráce s inštitúciami verejného charakteru. Pre svojich, ale aj pre budúcich študentov organizuje študentskú odbornú vedeckú činnosť (ŠVOČ) a iné zaujímavé súťaže.