Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Spolupráca

 

 

Od septembra roku 2016 spolupracuje FSV UCM s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v oblasti kontroly Programu ESO. Predmetom spolupráce je zabezpečenie odbornej činnosti Katedrou verejnej správy v oblasti zabezpečenia, tvorby, zozbieraní a vyhodnocovaní údajov z kvalitatívneho výskumu týkajúceho sa kontrolnej akcie - Implementácia programu ESO. Cieľom tejto spolupráce je tiež prepojenie teórie s praxou pre študentov vyšších ročníkov.

 

 

 

 

V júni 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s delegáciou ukrajinských akademických pracovníkov, členov organizácie NAPA z Kyjeva a NISPACee s vedením FSV UCM v rámci projektu Budovanie kapacít pre otvorenú miestnu správu a samosprávu.

 

 

 

 

V máji 2014 bola zo strany katedier FSV naštartovaná spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na medzinárodnom projekte. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Ján Richter súhlasil s návrhom spolupráce medzi ministerstvom a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave v rámci medzinárodného výskumného projektu MyWeb: Measuring youth well-beeing na roky 2014-2016.