Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Študijné exkurzie

 

 

V apríli 2016 sa uskutočnila študijná exkurzia do Rumunska spojená s návštevou parlamentu, prezidentského paláca v Bukurešti a zámku Bran v Transylvánii.

 

 

 

 

V apríli 2015 sa uskutočnila študijná exkurzia do Bosny a Hercegoviny a jej hlavného mesta – Sarajeva. Súčasťou programu bola návšteva parlamentu a historického mesta Mostar.

 

 

 

Na prelome apríla a mája 2014 sa uskutočnila študijná exkurzia do Viedne spojená s návštevou dvoch medzinárodných organizácií – Organizácie Spojených národov (OSN) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Súčasťou exkurzie bola prehliadka priestorov sídel týchto organizácií, stretnutie so slovenskými diplomatmi pôsobiacimi pri Stálej misii SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, prítomnosť na zasadnutí Stálej rady OBSE, prednášky na témy súvisiace s činnosťou týchto organizácií.