Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Študijné programy

Katedra politických vied ponúka študentom štúdium na troch stupňoch štúdia.

V bakalárskom stupni (Bc.) v akreditovaných študijných programoch:

  • politológia: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku, a to v dennej aj externej forme štúdia.

  • európske štúdiá: študijný program ponúka študentom výučbu len v dennej forme štúdia z dôvodu, že okrem slovenského jazyka sa vybrané povinné predmety vyučujú v anglickom jazyku.

 

V magisterskom stupni (Mgr.) v akreditovaných študijných programoch:

  • politológia: výučba sa uskutočňuje v slovenskom jazyku, a to pre denné aj externé štúdium.

  • european studies: študijný program ponúka študentom výučbu len v dennej forme štúdia, povinné predmety sa vyučujú v anglickom jazyku.

 

Na doktorandskom stupni štúdia (PhD.) v akreditovanom študijnom programe:

  • európske štúdiá: a to v dennej aj externej forme štúdia.