Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandské štúdium

Staň sa naším doktorandom!

Doktorand je niekto, kto usiluje o svoj osobný a profesijný rozvoj. Je to niekto, komu nestačí poznať základy, ale chce pochopiť širšiu podstatu problematiky a detaily. Doktorand si môže vybrať, kde presne nasmeruje svoje ďalšie vzdelávanie. Naša katedra doktorandom ponúka možnosť stať sa súčasťou tímu, ktorý rieši veľmi aktuálne oblasti výskumu od migrácie a terorizmu, po fungovanie európskych politík, štátnych a medzinárodných inštitúcií atď. Katedra politických vied poskytuje doktorandom zázemie prestížnych grantov a špičkového výskumu.

Doktorand je niekto, kto na sebe tvrdo pracuje a je príkladom pre študentov nižších stupňov štúdia, ktorých vedie k poznaniu. Individuálny prístup a profesijná sloboda sú neoddeliteľnou súčasťou doktorandského štúdia. Medze v aktivitách sa doktorandom nekladú. Naopak, aktívny doktorand, ktorý rád cestuje a poznáva nové veci je pre katedru prínosom. Aj preto Katedra politických vied FSV UCM v Trnave svojich doktorandov podporuje pri cestovaní do zahraničia v rámci rôznych programov a mobilít. Finančné štipendium taktiež dovoľuje doktorandom mať príjemný životný štandard a otvára nové možnosti sebarealizácie. To je veľmi dôležité, pretože v posledných rokoch sme svedkovia devalvácie vzdelávania. Titul ,,PhD." napriek tomu ostáva prestížnou záležitosťou, ktorá otvára v ďalšej kariére doktorandom dvere k lukratívnejším pracovným pozíciám.

Doktorand je jednoducho niekto!

Preto nám bude potešením, keď sa staneš súčasťou nášho tímu!

 

Témy dizertačných prác:
  Európske štúdiá_PhD.