Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rigorózne konanie

Katedra politológie a európskych štúdií taktiež ponúka aj rigorózne konanie v študijnom programe politológia.

 

Rigorózne konanie (PhDr.) v študijnom programe POLITOLÓGIA:

Okrem obhajoby rigoróznej práce sú súčasťou rigoróznej štátnej skúšky predmety európske štúdie, politický systém SR a teória politiky.

Rigorózne konanie (PhDr.) v študijnom programe EURÓPSKE ŠTUDIÁ:

Okrem obhajoby rigoróznej práce sú súčasťou rigoróznej štátnej skúšky predmety európske štúdie, politický systém SR a teória politiky.

 

Témy rigoróznych prác:

  Politológia

  Európske štúdiá