Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Meno:  doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.        
Funkcia:  Vedúci katedry                                               
E-mail:  jaroslav.mihalik@ucm.sk
Kancelária:  505
Telefón:  +421 33 5565 524
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Zástupcovia vedúceho katedry

Meno:  Mgr. Denisa Karabová, PhD.            
Funkcia:  Zástupkyňa vedúceho katedry
pre vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť
E-mail:  denisa.karabova@ucm.sk
Kancelária:  232
Telefón:  +421 33 5565 561
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
 

 

Meno:  PhDr. Jakub Bardovič, PhD.                           
Funkcia:  Zástupca vedúceho katedry
pre študijné záležitosti
E-mail:  jakub.bardovic@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Tajomník katedry

Meno:  Mgr. Michal Garaj, PhD.
Funkcia:                        Tajomník katedry                                           
E-mail:  michal.garaj@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 55 65 564                                                 
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

 

Členovia katedry

Meno:  prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.                          
Funkcia:  Profesor
E-mail:  valeriu.mosneaga@ucm.sk                
Kancelária:  230
Telefón:  +421 33 5565 558
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.                               
Funkcia:  Profesor
E-mail:  jan.rataj@ucm.sk
Kancelária:  230
Telefón:  +421 33 5565 558
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Dr.h.c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.      
Funkcia:  Profesorka                                          
E-mail:  blanka.richova@ucm.sk
Kancelária:  230
Telefón:  +421 33 5565 558
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.  
Funkcia:  Profesorka
E-mail:  marcela.gburova@ucm.sk
Kancelária:  230
Telefón:  +421 33 5565 558
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. Karen Henderson, Ph.D.                         
Funkcia:  Docentka  
E-mail:  karen.henderson@ucm.sk
Kancelária:  230
Telefón:  +421 33 5565 558
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc.                    
Funkcia:  Docent                                                 
E-mail:  peter.juza@ucm.sk
Kancelária:  230
Telefón:  +421 33 5565 558
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.                     
Funkcia:  Docentka                                          
E-mail:  jana.reschova@ucm.sk
Kancelária:  230
Telefón:  +421 33 5565 558
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.              
Funkcia:  Odborný asistent 
E-mail:  ondrej.filipec@ucm.sk
Kancelária:  232
Telefón:  +421 33 5565 561
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom
Meno:  Aaron Thomas Walter, Ph.D.                      
Funkcia:  Odborný asistent
E-mail:  aaron.walter@ucm.sk
Kancelária:  232
Telefón:  +421 33 5565 561
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom