Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Nenásilné o Násilí

Dňa 4.12.2017 sa v priestoroch Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury uskutočnila prednáška "Nenásilne o Násilí"- kde Mgr. Ivana Klimentová prezentovala svoje praktické skúsenosti s prácou so ženami na ktorých je páchané násilie, pričom predstavila možnosti štúdia na Katedre sociálnych služieb a poradenstva, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.