Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandi

Interní doktorandi

Meno:  PhDr. Tomáš Bečár
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  tomasbecar79@gmail.com              
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Mgr. Zuzana Draková                      
Funkcia:  Interná doktorandka
E-mail:  zuzanadrakova@gmail.com
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Róbert Frimmel
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  frimmel.robert@gmail.com           
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Mgr. Andrej Hrnčárik                     
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  andrej.hrncarik@gmail.com
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

 

Meno:  Mgr. Ivana Klimentová
Funkcia:  Interná doktorandka 
E-mail:  ivana.klimentova.ucm@gmail.com
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Mgr. Renáta Kocúrová                      
Funkcia:  Interná doktorandka
E-mail:  kocurova.renata@gmail.com
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Lenka Machyniaková
Funkcia:  Interná doktorandka   
E-mail:  lenka.machyniakova@gmail.com  
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Marian Marák
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  maros.marak@gmail.com               
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Maroš Potočný                      
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  potocny.ucm@gmail.com 
Kancelária:  206
Telefón:  +421 33 5565 552
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Jaroslav Spodniak                
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  jarkospodniak@gmail.com
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Mgr. Martin Vavruš                         
Funkcia:  Interný doktorand
E-mail:  martin.vavrus.ucm@centrum.sk
Kancelária:  208
Telefón:  +421 33 5565 546
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom