Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Bez cenzúry: filmy, seriály a reklamy o ženách, mužoch a násilí, ktoré zmenia váš pohľad na spoločnosť.

Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v Trnave v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vás pozýva na prednášku pod názvom Bez cenzúry: filmy, seriály a reklamy o ženách, mužoch a násilí, ktoré zmenia váš pohľad na spoločnosť. Prednáška sa uskutoční 6.12.2017  o 10:00 hod. v miestnosti BU4 na Bučianskej 4/A v Trnave. Hosťami prednášky budú Mgr. Peter Konečný a Mgr. Ľubica Rozborová, MPhil., MPhil.

06.12.2017