Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Personálne obsadenie

Vedúca katedry

Meno:  doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.                               
Funkcia:  vedúca katedry                                                         
E-mail:  olga.bocakova@ucm.sk
Kancelária:  204
Telefón:  +421 33 5565 560
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Zástupca vedúcej katedry

Meno:  PhDr. Michal Imrovič, PhD.                                
Funkcia:  zástupca vedúcej katedry                                             
E-mail:  michal.imrovic@ucm.sk
Kancelária:  508
Telefón:  +421 33 5565 528
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Tajomník katedry

Meno:  PhDr. Maroš Potočný, PhD.                                     
Funkcia:  tajomník katedry 
E-mail:  maros.potocny@ucm.sk
Kancelária:  205
Telefón:  +421 33 5565 551
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Členovia katedry

Meno:  doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
Funkcia:  docentka                                                                     
E-mail:  maria.davidekova@ucm.sk
Kancelária:  205
Telefón:  +421 33 5565 551
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.                            
Funkcia:  docentka
E-mail:  jana.keketiova@ucm.sk
Kancelária:  207
Telefón:  +421 33 5565 553
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Darina Kubíčková, PhD.
Funkcia:  odborný asistent                                                   
E-mail:  darina.kubickova@ucm.sk
Kancelária:  205
Telefón:  +421 33 5565 551
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Lenka Machyniaková, PhD.                       
Funkcia:  odborný asistent                                                 
E-mail:  lenka.machyniakova@ucm.sk
Kancelária:  328
Telefón:  +421 33 5565 548
Konzultačné hodiny:   streda 10:00 - 11:00 hod.

 

Meno:  PaedDr. Monika Orlíková, PhD.                       
Funkcia:  odborný asistent                                        
E-mail:  monika.orlikova@ucm.sk
Kancelária:  508
Telefón:  +421 33 5565 528
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom