Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Personálne obsadenie

Vedúca katedry

Meno:  doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.                                   
Funkcia:  vedúca katedry                                                         
E-mail:  olga.bocakova@ucm.sk
Kancelária:  204
Telefón:  +421 33 5565 560
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

 

Členovia katedry

 

Meno:  prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.                          
Funkcia:  profesor
E-mail:  dusan.polonsky@ucm.sk
Kancelária:  206
Telefón:  +421 33 5565 552
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
Funkcia:  docentka                                                                     
E-mail:  maria.davidekova@ucm.sk
Kancelária:  205
Telefón:  +421 33 5565 551
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Mária Igazová, PhD.                                     
Funkcia:  odborný asistent       
E-mail:  maria.igazova@ucm.sk
Kancelária:  206
Telefón:  +421 33 5565 552
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Darina Kubíčková, PhD.
Funkcia:  odborný asistent                                                   
E-mail:  darina.kubickova@ucm.sk
Kancelária:  205
Telefón:  +421 33 5565 551
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PaedDr. Monika Orlíková, PhD.                     
Funkcia:  odborný asistent                                        
E-mail:  monika.orlikova@ucm.sk
Kancelária:  508
Telefón:  +421 33 5565 528
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  PhDr. Angelika Dudžáková, MPH 
Funkcia:  koordinátorka pre prax
a spoluprácu s inštitúciami
E-mail:  angelika.dudzakova@ucm.sk                             
Kancelária:  207
Telefón:  +421 33 5565 553
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom