Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Možnosti vzdelávania

Event Wise training course (16.11.-22.11.2017)

Téma: vzdelávanie a osobný rozvoj  

Prihlásiť sa do: 25.10.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/event-wise-training-course.6766/

 

English Easy Partnership Youth Exchange (04.12.-09.12.2017)

Téma: „Youth Exchange“ – program Erasmus+  

Prihlásiť sa do: 03.11.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/english-easy-partnership-for-youth-exchange.6929/

 

Inspiring creativity and innovation in fundraising for youth work on inclusion (21.11.-29.11.2017)

Téma: možnosti financovania projektov zameraných na prácu s marginalizovanými skupinami  

Prihlásiť sa do: 30.10.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/inspiring-creativity-and-innovation-in-fundraising-for-youth-work-on-inclusion.6940/

 

Find Partners and Organize Successful Project! (12.11.-19.11.2017)

Téma: spolupráca s partnerskými inštitúciami a príprava projektu  

Prihlásiť sa do: 26.10.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/find-partners-and-organize-successful-project.6890/

 

„Empower You(th)!“ Regional Workshop (12.11.-19.11.2017)

Téma: spoločenské výzvy  

Prihlásiť sa do: 26.10.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/empower-you-th-regional-workshop.6942/

 

MOOCyouth: Erasmus+ funding opportunities KA1& KA3  (12.11.-19.11.2017)

Téma: Erasmus+ projekty KA1 a KA3

Prihlásiť sa do: 27.10.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/moocyouth-erasmus-funding-opportunities-ka1-ka3.6917/

 

Young Migrant Voices  (03.12.-09.12.2017)

Téma: integrácia mladých migrantov

Prihlásiť sa do: 29.10.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/young-migrant-voices.6933/

 

Peer Learning – From Innovation to Strengthening Life Skills  (29.11.-02.12.2017)

Téma: peer learning

Prihlásiť sa do: 31.10.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/peer-learning-from-innovation-to-strengthening-life-skills.6863/

 

Public Speaking (Acting) Training  (10.12.-17.12.2017)

Téma: sebaprezentácia, slovný prejav na verejnosti

Prihlásiť sa do: 02.11.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/public-speaking-acting-training.6945/

 

The Power of Non Formal Education  (23.01.-28.01.2018)

Téma: neformálne vzdelávanie

Prihlásiť sa do: 25.11.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.6937/

 

APPETISER – An introduction on how to use the Erasmus+ Youth in Action Programme for international youth work  (05.03.-09.03.2018)

Téma: Erasmus+ Youth in Action

Prihlásiť sa do: 01.12.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6904/

 

Leadership from Inside-out – Being an Exemplary Leader for Intercultural Teams  (20.03.-26.03.2018)

Téma: leaderstvo v medzinárodných tímoch

Prihlásiť sa do: 01.12.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/leadership-from-inside-out-being-an-exemplary-leader-for-intercultural-teams.6878/

 

Social Entrepreneurtship, Youth and Vocational Education Forum: Towards Collaborative Practice 2018  (27.03.-30.03.2018)

Téma: sociálne zručnosti

Prihlásiť sa do: 04.12.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/social-entrepreneurship-youth-and-vocational-education-forum-towards-collaborative-practice-2018.6928/

 

Social Entrepreneurtship, Youth and Vocational Education Forum: Towards Collaborative Practice 2018  (27.03.-30.03.2018)

Téma: sociálne zručnosti

Prihlásiť sa do: 04.12.2017

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/social-entrepreneurship-youth-and-vocational-education-forum-towards-collaborative-practice-2018.6928/

 

TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action  (19.03.-25.03.2018)

Téma: podpora mobilít

Prihlásiť sa do: 28.01.2018

Viac informácií: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.6932/