Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Uchádzači

PROMO VIDEO

 

NADŠTANDARTNÉ VYBAVENIE FAKULTY

 

Pre podrobné informácie o prijímacom konaní a o pokynoch k zaslaniu prihlášky kliknite na: 

PRIJÍMACIE KONANIE NA AR 2017/2018 - II.KOLO

 

You will find​ more detailed information about admission HERE

 

Ponuka študijných programov a informácie k prijímaciemu konaniu na FSV UCM na akademický rok 2017/2018:

 

Bc. študijné programy (akreditované): 

1. Politológia - Bc. (denná a externá forma)

2. Európske štúdiá - Bc. (denná forma)

3Verejná správa - Bc. (denná a externá forma)

4. Manažment verejnej správy - Bc. (denná a externá forma)

5. Verejná správa - detašované pracovisko PRIEVIDZA - Bc. (externá forma)

6. Sociálne služby a poradenstvo - Bc. (denná a externá forma)

 

Mgr. študijné programy (akreditované): 

1. Politológia - Mgr. (denná a externá forma)

2. Verejná správa - Mgr. (denná a externá forma)

3.​ Verejná politika ​- Mgr. (denná forma) - NOVOAKREDITOVANÝ ŠTUDIJŃÝ PROGRAM

4Sociálne služby a poradenstvo - Mgr. (denná a externá forma)

5. European Studies - Mgr. (denná forma) 

 

PhD. študijné programy (akreditované): 

1. Verejná politika a verejná správa - PhD.

2. Európske štúdiá - PhD. 

3. Sociálna politika - PhD.

 

 

Pre maturantov:
  Katedra verejnej správy
​     Katedra politických vied
​     Katedra sociálnych služieb a poradenstva