Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Uchádzači

 

 

 

PROMO VIDEO

 

NADŠTANDARDNÉ VYBAVENIE FAKULTY

 

Pre podrobné informácie o prijímacom konaní a o pokynoch k zaslaniu prihlášky kliknite na:

PRIJÍMACIE KONANIE NA AR 2018/2019

 

You will find​ more detailed information about admission HERE

 

 

Ponuka študijných programov a informácie k prijímaciemu konaniu na FSV UCM na akademický rok 2018/2019:

 

Bc. študijné programy (akreditované): 

1. Politológia - Bc. (denná a externá forma)

2. Európske štúdiá - Bc. (denná forma)

3Verejná správa - Bc. (denná a externá forma)

4. Manažment verejnej správy - Bc. (denná a externá forma)

5. Sociálne služby a poradenstvo - Bc. (denná a externá forma)

6. Manažment sociálnych služieb - Bc. (denná a externá forma)

 

Mgr. študijné programy (akreditované): 

1. Politológia - Mgr. (denná a externá forma)

2. Verejná správa - Mgr. (denná a externá forma)

3.​ Sociálne služby a poradenstvo - Mgr. (denná a externá forma)

4. European Studies - Mgr. (denná forma) 

 

PhD. študijné programy (akreditované): 

1. Verejná politika a verejná správa - PhD.

2. Európske štúdiá - PhD. 

3. Sociálna politika - PhD.

 

 

Pre maturantov:
  Katedra verejnej správy
​     Katedra politických vied
​     Katedra sociálnych služieb a poradenstva