Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Študijné programy

 

 

Bc. študijné programy (akreditované): 

1. Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe - Bc. (denná a externá froma)  - NOVÉ

2Politológia - Bc. (denná a externá forma)

3Európske štúdiá - Bc. (denná forma)

4. Európske štúdiá a politiky - Bc. (denná a externá forma) - NOVÉ

5Verejná správa - Bc. (denná a externá forma)

6Manažment verejnej správy - Bc. (denná a externá forma)

7. Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe - Bc. (denná a externá forma)

8. Manažment sociálnych služieb - Bc. (denná a externá forma)

 

Mgr. študijné programy (akreditované): 

1. Ekonómia verejnej politiky - Mgr. (denná forma) - NOVÉ

2. Politológia - Mgr. (denná a externá forma)

3Verejná správa - Mgr. (denná a externá forma)

4. Európske štúdiá / European Studies - Mgr. (denná forma) 

5. Sociálne služby a poradenstvo - Mgr. (denná a externá forma)

6. Európske štúdiá a politiky - Mgr. (denná a externá forma)

 

PhD. študijné programy (akreditované): 

1. Verejná politika a verejná správa - PhD.

2. Európske štúdiá - PhD. 

3Sociálna politika - PhD.