Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Študijné programy

 

 

Akreditované bakalárske študijné programy

1. Politológia - Bc. (denná a externá forma)

2. Európske štúdiá - Bc. (denná forma)

3Verejná správa - Bc. (denná a externá forma)

4. Manažment verejnej správy - Bc. (denná a externá forma)

5. Sociálne služby a poradenstvo - Bc. (denná a externá forma)

 

Akreditované magisterské študijné programy

1. Politológia - Mgr. (denná a externá forma)

2. Verejná správa - Mgr. (denná a externá forma)

3Sociálne služby a poradenstvo - Mgr. (denná a externá forma)

4. European Studies - Mgr. (denná forma) 

 

Akreditované doktorandské študijné programy

1. Verejná politika a verejná správa - PhD. (denná a externá forma)

2. Európske štúdiá - PhD.  (denná a externá forma)

3. Sociálna politika - PhD. (denná a externá forma)