Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prijímacie konanie

PROMO VIDEO

 

NADŠTANDARTNÉ VYBAVENIE FAKULTY

 

Informácie k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2017/2018:

Výber uchádzačov o bakalárske štúdium: na základe výsledku maturitnej skúšky
 

Pre podrobné informácie o prijímacom konaní a o pokynoch k zaslaniu prihlášky kliknite na:

PRIJÍMACIE KONANIE NA AR 2017/2018 - II.KOLO

 

You will find​ more detailed information about admission HERE