Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotogaléria

Dni Zdravia

DUCM 2015

Canisterapia

3.ročník Športvý deň FSV

Lyžiarsky zájazd

Dni Zdravia 2015

Deň doktorandov 2015

Dr. Avi Bleier

4. Turistický pochod FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Debatný klub FSV UCM

Tretí ročník Univerzity tretieho veku FSV UCM

Prírodovedci pre sociálne vedy

Migrácia a multikulturalizmus

Deň doktorandov

Európske kontexty kultúry

Obhajoba dizertačnej práce

Veľtrh v Kazachstane

Séria odborných diskusií

Kvapka krvi FSV UCM

Medzinárodná vedecká konferencia

Slávnostná imatrikulácia

Klub absolventov a priateľov FSV UCM

Deň Fakulty sociálnych vied

Predsedníctvo SR v Rade EÚ a MO SR

4. ročník Športového dňa FSV

Ochrana spotrebitela a EÚ

USA and Slovakia and shared security challang

USA and Slovakia and shared security challang

Political Leadership in 21. century

Mikuláš v zariadeniach sociálnych služieb

Nová nestabilita na východnej hranici NATO

Mikulášsky volejbalový turnaj 2015

Postavenie SR a EÚ

DOD 2016

Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo

Jarné upratovanie Bučianskej

Veľvyslankyňa

ŠVOČ 2016

Šport ako súčasť životného štýlu

Branislav Filipović

Jarná škola metodológie

Migration and it´s impact on V4 countries

Conference

Futbalový turnaj

Športový deň FSV UCM

Stretnutie

Bakalárik

Obhajoby dizertačných prác

Komunálna politika v praxi 2016

Cena rektora UCM v Trnave za rok 2016

Sociálne vedy z perspektívy doktorandov

Brexit

Výročná konferencia FSV

Udelenie čestného doktorátu Dr.h.c.

5. výročie FSV UCM

Slávnostná imatrikulácia AR 2016_2017

Veronika Rusňáková Skloart

DSS Cífer - Karolína

Exkurzia v Poprade a Žakovciach

Ochrana ovzdušia 2016

Mikuláš 2016

Mikulášsky turnaj 2016

Futbalový turnaj FSV 2016

prof. Martin Potůček

Mikuláš v DSS v Šoporni

Vybavenie fakulty

Kolégium dekana a otvorenie knižnice

7. zasadnutie AS FSV UCM

Odovdzanie prízemia

ŠVOČ 2017

Štefan Zelník

Súčasné trendy verejnej správy

Návšteva zo Slezskej univerzity v Opave

Medzifakultné kolo ŠVOČ 2017

Gaudeamus 2017

Obhajoby PhD. KVS

Akadémia NRSR

Štátne skúšky - máj 2017

Návšteva Eurázijskej univerzity L. N. Gumilov

Deň doktorandov 2017

Promócia absolventov Univerzity tretieho veku

Športový deň UCM 2017

Čína 2017

DUCM 2017