Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Šport ako súčasť životného štýlu'

Prednáška Milana Belka a Romany Komarňanskej „Šport ako súčasť životného štýlu“

Prednáška Milana Belka a Romany Komarňanskej „Šport ako súčasť životného štýlu“

Prednáška Milana Belka a Romany Komarňanskej „Šport ako súčasť životného štýlu“

Prednáška Milana Belka a Romany Komarňanskej „Šport ako súčasť životného štýlu“