Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Športový deň FSV UCM'

Basketbal

Účastníci

Najúspešnejší študenti ŠD 2016

Odovzdávanie dipomov na ŠD 2016

Sed - ľah

Solný tenis na ŠD 2016

Streľba so vzduchovky na ŠD 2016

Úspešné strelkyne zo vzduchovky na ŠD 2016

Zdravotné stanovište na meranie krvného tlaku na ŠD 2016