Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Branislav Filipović'

Návšteva zástupcu ministra zahraničných vecí Srbskej republiky

Návšteva zástupcu ministra zahraničných vecí Srbskej republiky

Návšteva zástupcu ministra zahraničných vecí Srbskej republiky

Návšteva zástupcu ministra zahraničných vecí Srbskej republiky