Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Futbalový turnaj'

Družstvo IFBLR Piešťany

Poháre pre najúspešnejšie družstvá najlepšieho hráča, strelca a brankára

Prvé tri víťazné družstvá

Víťaz LA MASIA

Záber zo zápasu

Záber zo zápasu