Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Gaudeamus Nitra 2017'

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017