Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Kolégium dekana a otvorenie knižnice'

10.01.2016

10.01.2016

10.01.2016

10.01.2016

10.01.2016

10.01.2016

10.01.2016

10.01.2016

10.01.2016