Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Ochrana spotrebitela a EÚ'

Prednáška s poslancom EP Ivanom Štefancom

Prednáška s poslancom EP Ivanom Štefancom

Prednáška s poslancom EP Ivanom Štefancom

Prednáška s poslancom EP Ivanom Štefancom