Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Promócie 2017'

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017