Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Súčasné trendy verejnej správy'

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017