Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Sociálne vedy z perspektívy doktorandov'

8. - 9.11. 2016

8. - 9.11. 2016

8. - 9.11. 2016

8. - 9.11. 2016