Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Vapac 2017'

10. -12.10.2017

10. - 12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017