Na základe rozhodnutia p. dekana FSV UCM  doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. oznamujeme, že  udelil pre deň 2. novembra 2022 (streda) dekanské voľno pre študentov a zamestnancov FSV UCM.

V termíne 31. októbra 2022 (pondelok) udeľuje rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. rektorské voľno.

Podobné oznamy